İş Etiği Kuralları

İş Etiği Kuralları

1.AMAÇ
İş etiği kurallarının amacı, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki Merkez ve Fabrika şubelerinde çalışan personellerin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak, görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve firma itibatını ve hizmet kalitesini korumaktır.
İş Etiği Kurallar, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanlar için geçerlidir.

3. DÜRÜSTLÜK
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilmektedir.

4. GİZLİLİK
Bu madde, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen Dış Sağlayıcı Gizlilik Sözleşmesi (KK.SS.03) çerçevesindeki bilgileri kapsar. 
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanları müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermektedir.. KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (içeriden bilenlerin ticareti) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Malların çalınması ya da kötüye kullanılması
Şirket mallarının ve diğer çalışanların kişisel eşyalarının korunması, kötüye kullanılmaması ya da bu yönde girişimde bulunulmaması esastır. Bu kural, şirket mallarının aşırı ya da yetkisiz kullanımını da içermektedir.

Şirket mallarının ve diğer çalışanların kişisel eşyalarının çalınması ya da kötüye kullanılması eylemi, aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı şekillerde ortaya çıkabilir:

• Malzeme, ekipman, belge, para ya da diğer fiziki malların çalınması,
• Telefon, bilgisayar, fotokopi makinesi, faks makinesi ya da diğer ekipmanlarının iş ile ilgili olmaksızın aşırı kullanımı,
• Tahrif edilmiş mesai cetvelleri ya da masraf raporları vermek,
• Özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ya da diğer varlıklarımızı yetkisiz kullanmak,
• Müşteriden, tedarikçiden ya da birlikte iş yapılan diğer kişilerden, şirkete ait olması gereken kişisel yarar sağlamak.

Fikri mülkiyet, özel ve gizli bilgiler
Tüm şirket mallarında olduğu gibi, gizli bilgiler, fikri mülkiyet korunmalı ve iş ile ilgili bilgiler, aksi gerekmedikçe kesinlikle ofislerde tutulmalıdır.
Gizli ve özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ve tüm fikri mülkiyet içeren durumları (telif hakları, ticari markalar ve patentler dahil ), şirket mallarını korumada gösterdiğiniz özenle korumanız ve gizliliğini sağlamanız gerekir.

Gizli ya da özel kabul edilen bilgi tiplerine aşağıdaki örnekler verilebilir:

• Müşteri ilişkileri,
• Fiyatlandırma planları,
• Geliştirilmekte olan ürün ve hizmetler,
• Mali kayıtlar,
• Muhtemel şirket satın alma ya da satış kararları.

Şirket bünyesindeki çalışmanız süresince elde ettiğiniz ya da oluşturduğunuz tüm belgeler, dosyalar, kayıtlar ve raporlar KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e aittir. Bu gibi şirket mallarının orijinallerini ya da kopyalarını ofislerimizden ancak çalışmanızı tamamlamanız için gerekli olması durumunda ve yöneticinizin onayı ile çıkarabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, kayıtları hızla geri getirmeniz gereklidir. Bir şirket satın alma ya da satış çalışmasına dahil olmuşsanız, bir gizlilik sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

Bilgi güvenliği
Her çalışan, işi gereği kendine verilen bilgileri korumalı ve güvenliğini sağlamalı ve tüm sistemlere ve verilere yetkisiz erişimi önleme konusunda hassas olmalıdır.

Her çalışan şirket bilgilerinin güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış tüm politika ve uygulamaları konusunda bilinçli olmalı ve uygulamalıdır. Örneğin;

• Kullanıcı kimliği ya da şifrelerini gizli tutmak ve paylaşmamak,
• Kimlik avı, farklı isim kullanma ya da toplum mühendisliği gibi tuzaklarla sistemlerimize erişim sağlama ya da sistemlerimizi çökertme girişimlerini uygun şekilde rapor etmek,
• Şirket tarafından yayınlanan, bilgi güvenliği ile ilgili yazışmaları ve yönergeleri okumak ve uygulamak,
• Şirket bilgisayarlarına ya da şirket tarafından tahsis edilen, akıllı telefon ya da tablet gibi mobil cihazlara kişisel ya da onaylanmamış yazılım yüklememek,
• Tüm taşınabilir cihazlar (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar) ve depolama aletlerinin fiziksel güvenliğini ve şifre ile korunmasını sağlamak,
• Masada ve çalışma alanlarında hassas bilgi bulunmamasını sağlamak,
• Gizli ya da kısıtlanmış bilgileri ancak yetkilendirilmiş olmanız halinde ve bilginin korunması için uygun önlemleri alarak göndermek.

Göreviniz kişisel bilgilere, resmi kayıtlara ya da diğer hassas bilgilere erişmeyi içeriyorsa, o bilgi için geçerli tüm politika ve yasaları bildiğinizden ve uyguladığınızdan emin olunuz. Bilgi güvenliği konusunda soru ya da endişeleriniz varsa yöneticinizle görüşünüz.
 Veri Gizliliği
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tüketicilerin ve diğer kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumalı ve bu bilgiyi nasıl kullanacağımızı düzenleyen kanunlara uygun hareket etmeliyiz.
Faaliyetlerimiz sırasında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, bizimle çalışmak üzere başvurmuş olanların bu amaç doğrultusundaki kişisel bilgileri derlenebilir, tutulabilir ve kullanılabilir.
Kişisel bilgiler, bir kişinin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bilgilerdir. Bu bilgi, kişinin adı, adresi ya da telefon numarası ya da resmi kimlik numarası gibi ayrıntıları içerebilir.

Bunun için,
• Kişisel verilerin korunması ve kullanılmasına ilişkin yasalara ve şirket politikalarına uygun hareket etmelisiniz,
• İş ile ilgili kabul edilebilir bir amacınız olmadıkça ve ilgili kişilere gerekli bildirimler yapılmadıkça, kişisel verileri toplamamalı, işlememeli, kullanmamalı, açıklamamalı ya da saklamamalısınız,
• Kişisel bilgilerin uygun şekilde sınıflandırılması, toplanması, işlenmesi, kullanılması, açıklanması, saklanması, aktarılması ve silinmesi ile ilgili şirket politikalarını ve diğer koruma önlemlerini titizlikle uygulamalısınız. Bu gibi bilgileri, kendi bilgilerinizmiş gibi korumak için çaba göstermelisiniz.

Özlük Bilgilerinin Gizliliği
Şirkette çalışan herkese ait özlük bilgileri gizlilik içinde saklanır. Ücret, yan haklar, şirket işlemleri için geçerli olan şifre ve parolalar ve diğer tüm özel bilgilerinizi başka hiçbir kimseyle paylaşmayın. Tesadüf eseri bir başka çalışana ait edinmiş olduğunuz bilgileri ve kendi kişisel bilgilerinizi üçüncü kimseler ile paylaşmanız durumunda iş akdiniz tazminatsız fesih edilir.
5. ÇIKAR ÇATIŞMASI
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanlar, iş performansını tam zamanlı ve gerekli zamanda yerine getirmeye gölge düşüren, engelleyen ya da alınan kararları olumsuz etkileyebilecek bir faaliyet içerisinde olma ya da maddi çıkar içerisinde olma halinde ortaya çıkan “Çıkar Çatışması” durumundan kaçınmalıdır.  Çıkar çatışması ortaya çıkması halinde ise birim amiri ile iletişime geçinilmelidir. 

6. SORUMLULUKLARIMIZ
6.1. YASAL SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C.  yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunmaktadır. Tüm iş faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getirmektedir.

6.2. MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerine sağlamaktadır: Tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır, müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler. Müşteriye verilen taahhütleri yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

6.3. ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKO KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesinde çalışan bütün yöneticiler ve çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunmaktadır. İnsan kaynakları birimi önceliğinde çalışanların sosyal haklarının sağlanması ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrımcılıktan uzak, ırk-din-milliyet-cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan eşit çalışma ortamı sağlanmıştır. Çalışanların görev sorumlulukları konusunda yetkinliğini artırmayı hedefler. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği Prosedürümüz kapsamında çalışanlara ait bütün bilgiler saklanmaktadır.6.4. TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKO KİMYA SAN VE TİC A.Ş.  hizmet/mal tedarik edilen firmalar ile yapılan sözleşmelere bağlı kalır. Tedarikçi firma bilgilerini ve sunulan fiyat teklifleri özenle saklanmakta ve paylaşmamaktadır.

6.5. RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

6.6. TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Faaliyet süreçlerimizde etkileşimde bulunduğumuz toplum ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirir. Her süreçte enerji tüketimi, çevre kirliliği, mali yüklerden sakınmaya özen göstermektedir. Bu aşamada karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

ENGLISH
İş Etiği Kuralları

İş Etiği Kuralları

1.AMAÇ
İş etiği kurallarının amacı, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki Merkez ve Fabrika şubelerinde çalışan personellerin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak, görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve firma itibatını ve hizmet kalitesini korumaktır.
İş Etiği Kurallar, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanlar için geçerlidir.

3. DÜRÜSTLÜK
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilmektedir.

4. GİZLİLİK
Bu madde, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen Dış Sağlayıcı Gizlilik Sözleşmesi (KK.SS.03) çerçevesindeki bilgileri kapsar. 
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanları müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermektedir.. KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (içeriden bilenlerin ticareti) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Malların çalınması ya da kötüye kullanılması
Şirket mallarının ve diğer çalışanların kişisel eşyalarının korunması, kötüye kullanılmaması ya da bu yönde girişimde bulunulmaması esastır. Bu kural, şirket mallarının aşırı ya da yetkisiz kullanımını da içermektedir.

Şirket mallarının ve diğer çalışanların kişisel eşyalarının çalınması ya da kötüye kullanılması eylemi, aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı şekillerde ortaya çıkabilir:

• Malzeme, ekipman, belge, para ya da diğer fiziki malların çalınması,
• Telefon, bilgisayar, fotokopi makinesi, faks makinesi ya da diğer ekipmanlarının iş ile ilgili olmaksızın aşırı kullanımı,
• Tahrif edilmiş mesai cetvelleri ya da masraf raporları vermek,
• Özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ya da diğer varlıklarımızı yetkisiz kullanmak,
• Müşteriden, tedarikçiden ya da birlikte iş yapılan diğer kişilerden, şirkete ait olması gereken kişisel yarar sağlamak.

Fikri mülkiyet, özel ve gizli bilgiler
Tüm şirket mallarında olduğu gibi, gizli bilgiler, fikri mülkiyet korunmalı ve iş ile ilgili bilgiler, aksi gerekmedikçe kesinlikle ofislerde tutulmalıdır.
Gizli ve özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ve tüm fikri mülkiyet içeren durumları (telif hakları, ticari markalar ve patentler dahil ), şirket mallarını korumada gösterdiğiniz özenle korumanız ve gizliliğini sağlamanız gerekir.

Gizli ya da özel kabul edilen bilgi tiplerine aşağıdaki örnekler verilebilir:

• Müşteri ilişkileri,
• Fiyatlandırma planları,
• Geliştirilmekte olan ürün ve hizmetler,
• Mali kayıtlar,
• Muhtemel şirket satın alma ya da satış kararları.

Şirket bünyesindeki çalışmanız süresince elde ettiğiniz ya da oluşturduğunuz tüm belgeler, dosyalar, kayıtlar ve raporlar KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e aittir. Bu gibi şirket mallarının orijinallerini ya da kopyalarını ofislerimizden ancak çalışmanızı tamamlamanız için gerekli olması durumunda ve yöneticinizin onayı ile çıkarabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, kayıtları hızla geri getirmeniz gereklidir. Bir şirket satın alma ya da satış çalışmasına dahil olmuşsanız, bir gizlilik sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

Bilgi güvenliği
Her çalışan, işi gereği kendine verilen bilgileri korumalı ve güvenliğini sağlamalı ve tüm sistemlere ve verilere yetkisiz erişimi önleme konusunda hassas olmalıdır.

Her çalışan şirket bilgilerinin güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış tüm politika ve uygulamaları konusunda bilinçli olmalı ve uygulamalıdır. Örneğin;

• Kullanıcı kimliği ya da şifrelerini gizli tutmak ve paylaşmamak,
• Kimlik avı, farklı isim kullanma ya da toplum mühendisliği gibi tuzaklarla sistemlerimize erişim sağlama ya da sistemlerimizi çökertme girişimlerini uygun şekilde rapor etmek,
• Şirket tarafından yayınlanan, bilgi güvenliği ile ilgili yazışmaları ve yönergeleri okumak ve uygulamak,
• Şirket bilgisayarlarına ya da şirket tarafından tahsis edilen, akıllı telefon ya da tablet gibi mobil cihazlara kişisel ya da onaylanmamış yazılım yüklememek,
• Tüm taşınabilir cihazlar (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar) ve depolama aletlerinin fiziksel güvenliğini ve şifre ile korunmasını sağlamak,
• Masada ve çalışma alanlarında hassas bilgi bulunmamasını sağlamak,
• Gizli ya da kısıtlanmış bilgileri ancak yetkilendirilmiş olmanız halinde ve bilginin korunması için uygun önlemleri alarak göndermek.

Göreviniz kişisel bilgilere, resmi kayıtlara ya da diğer hassas bilgilere erişmeyi içeriyorsa, o bilgi için geçerli tüm politika ve yasaları bildiğinizden ve uyguladığınızdan emin olunuz. Bilgi güvenliği konusunda soru ya da endişeleriniz varsa yöneticinizle görüşünüz.
 Veri Gizliliği
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tüketicilerin ve diğer kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumalı ve bu bilgiyi nasıl kullanacağımızı düzenleyen kanunlara uygun hareket etmeliyiz.
Faaliyetlerimiz sırasında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, bizimle çalışmak üzere başvurmuş olanların bu amaç doğrultusundaki kişisel bilgileri derlenebilir, tutulabilir ve kullanılabilir.
Kişisel bilgiler, bir kişinin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bilgilerdir. Bu bilgi, kişinin adı, adresi ya da telefon numarası ya da resmi kimlik numarası gibi ayrıntıları içerebilir.

Bunun için,
• Kişisel verilerin korunması ve kullanılmasına ilişkin yasalara ve şirket politikalarına uygun hareket etmelisiniz,
• İş ile ilgili kabul edilebilir bir amacınız olmadıkça ve ilgili kişilere gerekli bildirimler yapılmadıkça, kişisel verileri toplamamalı, işlememeli, kullanmamalı, açıklamamalı ya da saklamamalısınız,
• Kişisel bilgilerin uygun şekilde sınıflandırılması, toplanması, işlenmesi, kullanılması, açıklanması, saklanması, aktarılması ve silinmesi ile ilgili şirket politikalarını ve diğer koruma önlemlerini titizlikle uygulamalısınız. Bu gibi bilgileri, kendi bilgilerinizmiş gibi korumak için çaba göstermelisiniz.

Özlük Bilgilerinin Gizliliği
Şirkette çalışan herkese ait özlük bilgileri gizlilik içinde saklanır. Ücret, yan haklar, şirket işlemleri için geçerli olan şifre ve parolalar ve diğer tüm özel bilgilerinizi başka hiçbir kimseyle paylaşmayın. Tesadüf eseri bir başka çalışana ait edinmiş olduğunuz bilgileri ve kendi kişisel bilgilerinizi üçüncü kimseler ile paylaşmanız durumunda iş akdiniz tazminatsız fesih edilir.
5. ÇIKAR ÇATIŞMASI
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanlar, iş performansını tam zamanlı ve gerekli zamanda yerine getirmeye gölge düşüren, engelleyen ya da alınan kararları olumsuz etkileyebilecek bir faaliyet içerisinde olma ya da maddi çıkar içerisinde olma halinde ortaya çıkan “Çıkar Çatışması” durumundan kaçınmalıdır.  Çıkar çatışması ortaya çıkması halinde ise birim amiri ile iletişime geçinilmelidir. 

6. SORUMLULUKLARIMIZ
6.1. YASAL SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C.  yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunmaktadır. Tüm iş faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getirmektedir.

6.2. MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerine sağlamaktadır: Tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır, müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler. Müşteriye verilen taahhütleri yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

6.3. ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKO KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesinde çalışan bütün yöneticiler ve çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunmaktadır. İnsan kaynakları birimi önceliğinde çalışanların sosyal haklarının sağlanması ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrımcılıktan uzak, ırk-din-milliyet-cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan eşit çalışma ortamı sağlanmıştır. Çalışanların görev sorumlulukları konusunda yetkinliğini artırmayı hedefler. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği Prosedürümüz kapsamında çalışanlara ait bütün bilgiler saklanmaktadır.6.4. TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKO KİMYA SAN VE TİC A.Ş.  hizmet/mal tedarik edilen firmalar ile yapılan sözleşmelere bağlı kalır. Tedarikçi firma bilgilerini ve sunulan fiyat teklifleri özenle saklanmakta ve paylaşmamaktadır.

6.5. RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

6.6. TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Faaliyet süreçlerimizde etkileşimde bulunduğumuz toplum ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirir. Her süreçte enerji tüketimi, çevre kirliliği, mali yüklerden sakınmaya özen göstermektedir. Bu aşamada karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

ENGLISH
İş Etiği Kuralları

İş Etiği Kuralları

1.AMAÇ
İş etiği kurallarının amacı, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki Merkez ve Fabrika şubelerinde çalışan personellerin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak, görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve firma itibatını ve hizmet kalitesini korumaktır.
İş Etiği Kurallar, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanlar için geçerlidir.

3. DÜRÜSTLÜK
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilmektedir.

4. GİZLİLİK
Bu madde, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen Dış Sağlayıcı Gizlilik Sözleşmesi (KK.SS.03) çerçevesindeki bilgileri kapsar. 
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanları müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermektedir.. KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (içeriden bilenlerin ticareti) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Malların çalınması ya da kötüye kullanılması
Şirket mallarının ve diğer çalışanların kişisel eşyalarının korunması, kötüye kullanılmaması ya da bu yönde girişimde bulunulmaması esastır. Bu kural, şirket mallarının aşırı ya da yetkisiz kullanımını da içermektedir.

Şirket mallarının ve diğer çalışanların kişisel eşyalarının çalınması ya da kötüye kullanılması eylemi, aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı şekillerde ortaya çıkabilir:

• Malzeme, ekipman, belge, para ya da diğer fiziki malların çalınması,
• Telefon, bilgisayar, fotokopi makinesi, faks makinesi ya da diğer ekipmanlarının iş ile ilgili olmaksızın aşırı kullanımı,
• Tahrif edilmiş mesai cetvelleri ya da masraf raporları vermek,
• Özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ya da diğer varlıklarımızı yetkisiz kullanmak,
• Müşteriden, tedarikçiden ya da birlikte iş yapılan diğer kişilerden, şirkete ait olması gereken kişisel yarar sağlamak.

Fikri mülkiyet, özel ve gizli bilgiler
Tüm şirket mallarında olduğu gibi, gizli bilgiler, fikri mülkiyet korunmalı ve iş ile ilgili bilgiler, aksi gerekmedikçe kesinlikle ofislerde tutulmalıdır.
Gizli ve özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ve tüm fikri mülkiyet içeren durumları (telif hakları, ticari markalar ve patentler dahil ), şirket mallarını korumada gösterdiğiniz özenle korumanız ve gizliliğini sağlamanız gerekir.

Gizli ya da özel kabul edilen bilgi tiplerine aşağıdaki örnekler verilebilir:

• Müşteri ilişkileri,
• Fiyatlandırma planları,
• Geliştirilmekte olan ürün ve hizmetler,
• Mali kayıtlar,
• Muhtemel şirket satın alma ya da satış kararları.

Şirket bünyesindeki çalışmanız süresince elde ettiğiniz ya da oluşturduğunuz tüm belgeler, dosyalar, kayıtlar ve raporlar KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e aittir. Bu gibi şirket mallarının orijinallerini ya da kopyalarını ofislerimizden ancak çalışmanızı tamamlamanız için gerekli olması durumunda ve yöneticinizin onayı ile çıkarabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, kayıtları hızla geri getirmeniz gereklidir. Bir şirket satın alma ya da satış çalışmasına dahil olmuşsanız, bir gizlilik sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

Bilgi güvenliği
Her çalışan, işi gereği kendine verilen bilgileri korumalı ve güvenliğini sağlamalı ve tüm sistemlere ve verilere yetkisiz erişimi önleme konusunda hassas olmalıdır.

Her çalışan şirket bilgilerinin güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış tüm politika ve uygulamaları konusunda bilinçli olmalı ve uygulamalıdır. Örneğin;

• Kullanıcı kimliği ya da şifrelerini gizli tutmak ve paylaşmamak,
• Kimlik avı, farklı isim kullanma ya da toplum mühendisliği gibi tuzaklarla sistemlerimize erişim sağlama ya da sistemlerimizi çökertme girişimlerini uygun şekilde rapor etmek,
• Şirket tarafından yayınlanan, bilgi güvenliği ile ilgili yazışmaları ve yönergeleri okumak ve uygulamak,
• Şirket bilgisayarlarına ya da şirket tarafından tahsis edilen, akıllı telefon ya da tablet gibi mobil cihazlara kişisel ya da onaylanmamış yazılım yüklememek,
• Tüm taşınabilir cihazlar (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar) ve depolama aletlerinin fiziksel güvenliğini ve şifre ile korunmasını sağlamak,
• Masada ve çalışma alanlarında hassas bilgi bulunmamasını sağlamak,
• Gizli ya da kısıtlanmış bilgileri ancak yetkilendirilmiş olmanız halinde ve bilginin korunması için uygun önlemleri alarak göndermek.

Göreviniz kişisel bilgilere, resmi kayıtlara ya da diğer hassas bilgilere erişmeyi içeriyorsa, o bilgi için geçerli tüm politika ve yasaları bildiğinizden ve uyguladığınızdan emin olunuz. Bilgi güvenliği konusunda soru ya da endişeleriniz varsa yöneticinizle görüşünüz.
 Veri Gizliliği
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tüketicilerin ve diğer kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumalı ve bu bilgiyi nasıl kullanacağımızı düzenleyen kanunlara uygun hareket etmeliyiz.
Faaliyetlerimiz sırasında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, bizimle çalışmak üzere başvurmuş olanların bu amaç doğrultusundaki kişisel bilgileri derlenebilir, tutulabilir ve kullanılabilir.
Kişisel bilgiler, bir kişinin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bilgilerdir. Bu bilgi, kişinin adı, adresi ya da telefon numarası ya da resmi kimlik numarası gibi ayrıntıları içerebilir.

Bunun için,
• Kişisel verilerin korunması ve kullanılmasına ilişkin yasalara ve şirket politikalarına uygun hareket etmelisiniz,
• İş ile ilgili kabul edilebilir bir amacınız olmadıkça ve ilgili kişilere gerekli bildirimler yapılmadıkça, kişisel verileri toplamamalı, işlememeli, kullanmamalı, açıklamamalı ya da saklamamalısınız,
• Kişisel bilgilerin uygun şekilde sınıflandırılması, toplanması, işlenmesi, kullanılması, açıklanması, saklanması, aktarılması ve silinmesi ile ilgili şirket politikalarını ve diğer koruma önlemlerini titizlikle uygulamalısınız. Bu gibi bilgileri, kendi bilgilerinizmiş gibi korumak için çaba göstermelisiniz.

Özlük Bilgilerinin Gizliliği
Şirkette çalışan herkese ait özlük bilgileri gizlilik içinde saklanır. Ücret, yan haklar, şirket işlemleri için geçerli olan şifre ve parolalar ve diğer tüm özel bilgilerinizi başka hiçbir kimseyle paylaşmayın. Tesadüf eseri bir başka çalışana ait edinmiş olduğunuz bilgileri ve kendi kişisel bilgilerinizi üçüncü kimseler ile paylaşmanız durumunda iş akdiniz tazminatsız fesih edilir.
5. ÇIKAR ÇATIŞMASI
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanlar, iş performansını tam zamanlı ve gerekli zamanda yerine getirmeye gölge düşüren, engelleyen ya da alınan kararları olumsuz etkileyebilecek bir faaliyet içerisinde olma ya da maddi çıkar içerisinde olma halinde ortaya çıkan “Çıkar Çatışması” durumundan kaçınmalıdır.  Çıkar çatışması ortaya çıkması halinde ise birim amiri ile iletişime geçinilmelidir. 

6. SORUMLULUKLARIMIZ
6.1. YASAL SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C.  yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunmaktadır. Tüm iş faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getirmektedir.

6.2. MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerine sağlamaktadır: Tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır, müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler. Müşteriye verilen taahhütleri yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

6.3. ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKO KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesinde çalışan bütün yöneticiler ve çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunmaktadır. İnsan kaynakları birimi önceliğinde çalışanların sosyal haklarının sağlanması ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrımcılıktan uzak, ırk-din-milliyet-cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan eşit çalışma ortamı sağlanmıştır. Çalışanların görev sorumlulukları konusunda yetkinliğini artırmayı hedefler. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği Prosedürümüz kapsamında çalışanlara ait bütün bilgiler saklanmaktadır.6.4. TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKO KİMYA SAN VE TİC A.Ş.  hizmet/mal tedarik edilen firmalar ile yapılan sözleşmelere bağlı kalır. Tedarikçi firma bilgilerini ve sunulan fiyat teklifleri özenle saklanmakta ve paylaşmamaktadır.

6.5. RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

6.6. TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Faaliyet süreçlerimizde etkileşimde bulunduğumuz toplum ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirir. Her süreçte enerji tüketimi, çevre kirliliği, mali yüklerden sakınmaya özen göstermektedir. Bu aşamada karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.