ENGLISH

İK Politikası

Şirketimiz, benimsediği “insan odaklı yaklaşım” ilkesiyle işe alım öncesinde ve çalışma sürecinde elemanlarımızın sağlığı ve güvenliği, temel ihtiyaçları, motivasyon ve memnuniyetlerini ön planda tutarak insan kaynakları faaliyetlerini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Aynı zamanda çalışanlarımızın kişisel ve potansiyel gelişimlerine uygun ortam ve fırsat hazırlamak,

Çalışanların performanslarını sürekli izleyerek ve geliştirerek yöneticisinden işçisine ekip ruhuna sahip, dinamik, yaratıcı, üretken, yardımsever, birbiriyle uyumlu bir kadronun sürekliliğini sağlamak,

Şeffaf ve düzenli bir iletişim ağı kurmak, Çalışanlarımızın gelişimini yönlendirerek teknolojik işgücü verimini artırmak,

Birikim ve yeteneklerini uzmanlaştırmak ve kalifikasyon için gerekli desteği ve eğitimi sağlamak, 

İş kazalarına karşı elemanlarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak, 

Çalışanlarımızın görüş ve fikirlerine değer vererek çalışma ortamımızı geliştirmek, 

Tüm bu maddeler doğrultusunda verimli ve sıcak bir çalışma ortamı oluşturmak, şirketimizin insan kaynakları politikalarındandır.

ENGLISH

İK Politikası

Şirketimiz, benimsediği “insan odaklı yaklaşım” ilkesiyle işe alım öncesinde ve çalışma sürecinde elemanlarımızın sağlığı ve güvenliği, temel ihtiyaçları, motivasyon ve memnuniyetlerini ön planda tutarak insan kaynakları faaliyetlerini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Aynı zamanda çalışanlarımızın kişisel ve potansiyel gelişimlerine uygun ortam ve fırsat hazırlamak,

Çalışanların performanslarını sürekli izleyerek ve geliştirerek yöneticisinden işçisine ekip ruhuna sahip, dinamik, yaratıcı, üretken, yardımsever, birbiriyle uyumlu bir kadronun sürekliliğini sağlamak,

Şeffaf ve düzenli bir iletişim ağı kurmak, Çalışanlarımızın gelişimini yönlendirerek teknolojik işgücü verimini artırmak,

Birikim ve yeteneklerini uzmanlaştırmak ve kalifikasyon için gerekli desteği ve eğitimi sağlamak, 

İş kazalarına karşı elemanlarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak, 

Çalışanlarımızın görüş ve fikirlerine değer vererek çalışma ortamımızı geliştirmek, 

Tüm bu maddeler doğrultusunda verimli ve sıcak bir çalışma ortamı oluşturmak, şirketimizin insan kaynakları politikalarındandır.

ENGLISH

İK Politikası

Şirketimiz, benimsediği “insan odaklı yaklaşım” ilkesiyle işe alım öncesinde ve çalışma sürecinde elemanlarımızın sağlığı ve güvenliği, temel ihtiyaçları, motivasyon ve memnuniyetlerini ön planda tutarak insan kaynakları faaliyetlerini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Aynı zamanda çalışanlarımızın kişisel ve potansiyel gelişimlerine uygun ortam ve fırsat hazırlamak,

Çalışanların performanslarını sürekli izleyerek ve geliştirerek yöneticisinden işçisine ekip ruhuna sahip, dinamik, yaratıcı, üretken, yardımsever, birbiriyle uyumlu bir kadronun sürekliliğini sağlamak,

Şeffaf ve düzenli bir iletişim ağı kurmak, Çalışanlarımızın gelişimini yönlendirerek teknolojik işgücü verimini artırmak,

Birikim ve yeteneklerini uzmanlaştırmak ve kalifikasyon için gerekli desteği ve eğitimi sağlamak, 

İş kazalarına karşı elemanlarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak, 

Çalışanlarımızın görüş ve fikirlerine değer vererek çalışma ortamımızı geliştirmek, 

Tüm bu maddeler doğrultusunda verimli ve sıcak bir çalışma ortamı oluşturmak, şirketimizin insan kaynakları politikalarındandır.