ENGLISH

Çevre Politikası

KABKOM A.Ş.olarak doğaya karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Biliyoruz ki bizler doğaya ve çevreye nasıl davranırsak, o da bize aynı şekilde davranacaktır. Bu bilinçle; 

Yönetmelikler ve ilgili mevzuat rehberliğinde çevre dostu teknolojiyi kullanarak doğal kaynakları etkin bir şekilde işlemeyi görev biliyoruz.

Hammadde ve üretim aşamasında minimum atıkla çalışmayı ilke edinerek, çıkabilecek tüm atıklarımızı geri dönüşüm döngüsüne ve gerekli birimlere yolluyoruz.

Çevre ve insan sağlığını her zaman önem sıralamamızın en üstünde tutarak sağlığa zararsız hammadde ve ürün döngüsü kullanıyoruz.

Tüm çalışanlarımızı çevre ve doğa konusunda bilinçlendirerek, hizmetlerimizin her aşamasında doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ön planda tutuyoruz. 

Kullandığımız teknolojiyi sağlık ve güvenliğimizi koruyacak şekilde sistematize ediyor, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Ekolojik denge ve küresel kaynakların korunması ve sürdürülebilmesi amacıyla yukarıdaki faaliyetlerimizi geliştirerek uygulamaya devam ediyoruz.

ENGLISH

Çevre Politikası

KABKOM A.Ş.olarak doğaya karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Biliyoruz ki bizler doğaya ve çevreye nasıl davranırsak, o da bize aynı şekilde davranacaktır. Bu bilinçle; 

Yönetmelikler ve ilgili mevzuat rehberliğinde çevre dostu teknolojiyi kullanarak doğal kaynakları etkin bir şekilde işlemeyi görev biliyoruz.

Hammadde ve üretim aşamasında minimum atıkla çalışmayı ilke edinerek, çıkabilecek tüm atıklarımızı geri dönüşüm döngüsüne ve gerekli birimlere yolluyoruz.

Çevre ve insan sağlığını her zaman önem sıralamamızın en üstünde tutarak sağlığa zararsız hammadde ve ürün döngüsü kullanıyoruz.

Tüm çalışanlarımızı çevre ve doğa konusunda bilinçlendirerek, hizmetlerimizin her aşamasında doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ön planda tutuyoruz. 

Kullandığımız teknolojiyi sağlık ve güvenliğimizi koruyacak şekilde sistematize ediyor, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Ekolojik denge ve küresel kaynakların korunması ve sürdürülebilmesi amacıyla yukarıdaki faaliyetlerimizi geliştirerek uygulamaya devam ediyoruz.

ENGLISH

Çevre Politikası

KABKOM A.Ş.olarak doğaya karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Biliyoruz ki bizler doğaya ve çevreye nasıl davranırsak, o da bize aynı şekilde davranacaktır. Bu bilinçle; 

Yönetmelikler ve ilgili mevzuat rehberliğinde çevre dostu teknolojiyi kullanarak doğal kaynakları etkin bir şekilde işlemeyi görev biliyoruz.

Hammadde ve üretim aşamasında minimum atıkla çalışmayı ilke edinerek, çıkabilecek tüm atıklarımızı geri dönüşüm döngüsüne ve gerekli birimlere yolluyoruz.

Çevre ve insan sağlığını her zaman önem sıralamamızın en üstünde tutarak sağlığa zararsız hammadde ve ürün döngüsü kullanıyoruz.

Tüm çalışanlarımızı çevre ve doğa konusunda bilinçlendirerek, hizmetlerimizin her aşamasında doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ön planda tutuyoruz. 

Kullandığımız teknolojiyi sağlık ve güvenliğimizi koruyacak şekilde sistematize ediyor, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Ekolojik denge ve küresel kaynakların korunması ve sürdürülebilmesi amacıyla yukarıdaki faaliyetlerimizi geliştirerek uygulamaya devam ediyoruz.