ARGE

ARGE

MFI Test Cihazı
MFI Test Cihazı
Belirlenen test parametrelerine göre granül formunda olan girdi ve son mamullerin kütlesel eriyik akış indeksi değerleri ölçülmektedir. Ek olarak hacimsel akış indeksi değeri de ölçülebilmektedir. 50-450 °C sıcaklıkları arasında Time ve Position ayarında analizler yapılabilmektedir.
detay →
ETUV
ETUV
Etüvlerin maksimum çalışma sıcaklığı 250°C dir. Mevcut etüvlerimizde ortam sıcaklığının sabit olması gereken ısıl yaşlandırma, yağ dayanımı, hidrokarbon dayanım testi, boyutsal karalılık ve HOTSET testleri gerçekleştirilmektedir. Diğer etüvde ise cam malzeme kurutma amaçlı kullanılmaktadır.
detay →
Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı
Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı
ISO 527,ASTM D 1938 ve BS 6469-99.1 test standartları doğrultusunda Granül formundaki şahit numunelerden laboratuvar boyutlu ekstrüder ile ISO 60811 standardı kapsamında istenilen kalınlık aralıklarında şerit numuneleri hazırlanmaktadır. Mukavemet testleri gerçekleştirilmektedir. Şerit numuneleri kesme kalıpları ile Pnömatik presten test numunelerinden mukavemet ve yırtılma testleri yapılmaktadır.
detay →
Dikey Yanma Test Kabini
Dikey Yanma Test Kabini
UL 94 Dikey yanma test standardına göre şerit numunelerinden hazırlanan test numunelerinin yanma testleri yapılmaktadır. Test numunesinde yanmanın ilerlemesi ve yanma damlalarının olup olmadığı kontrol edilir.
detay →
Kül Fırını
Kül Fırını
Girdi ve son mamullerin % Dolgu tespiti için kül testleri yapılmaktadır. Girdi mamullerin kimyasal yapısında bağlı olarak test sıcaklığı ve süresi değişmektedir. %Dolgu tespitinde sabit tartıma getirilmiş olan seramik krozeler kullanılmaktadır.
detay →
LOI Test Cihazı
LOI Test Cihazı
ASTM D 2863 standardında belirtilen boyutlarda hazırlanan test numuneleri numune haznesine yerleştirilir. Standart kapsamında belirtilen alev boyu ve tutma süresi sonrası test numunesinin yanması için gerekli minimum oksijen konsantrasyonu belirlenmektedir.
detay →
Tane Boyutu Analiz Cihazı
Tane Boyutu Analiz Cihazı
ISO 13310 standardı doğrultusunda her toz girdi mamul için oluşturulmuş test metotlarıyla tane boyutu dağılım analizleri yapılmaktadır. Cihaz hacimsel dağılım, sayısal dağılım ve yüzey alanı dağılımı ölçümü yapabilir.Lazer difraksiyonu tekniği ile 10 nm - 3500 µm boyut aralığındaki partiküllerin dağılımını ölçer. D(10),D(50),D(90),D(97) ve 2 µm altı(%) olmak üzere toz girdi mamullerin birçok fiziksel özellikleri ölçülebilmektedir.
detay →
FTIR
FTIR
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde organik veya inorganik bileşiklerin 7800-350 cm-1 dalgasayısı aralığında karakterize edilmesinde kullanılmaktadır. Mevcut kütüphanede her maddenin spektrumu kaydedilir. Karşılaştırma ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır. Girdi mamullerin TDS verilerinde spesifik olarak belirttiği % içerikleri tespit edilmektedir.
detay →
DSC
DSC
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır. Test numunesinin erime sıcaklığı, ısıl bozunma sıcaklığı gibi parametreler ile karakteristik özellikleri tespit edilmektedir. Maksimum test sıcaklığını seçerken numunenin parlama ve alevlenme sıcaklıkları dikkate alınmaktadır.
detay →
Nem Test Cihazı
Nem Test Cihazı
Girdi ve son mamullerin yüzde veya ppm cinsinden nem değerleri tespit edilmektedir. Test numunesinin beklenilen nem değeri yüksek ise cihazın vakum yapabilmesi için daha düşük miktarlarda numuneler ile ölçüm yapılır. Ölçüm doğruluğunu yüksek tutabilmek için periyodik olarak nem tutucu kimyasal değişimi, kalibrasyonu ve vakum işlemi yapılır.
detay →
Yoğunluk Test Cihazı
Yoğunluk Test Cihazı
Granül formunda olan girdi ve son mamullerin ASTM 792 standardına göre spesifik yoğunlukları tespit edilmektedir. Yoğunluk analizlerinin 23°C sıcaklıkta yapılması gerektiği için ortam sıcaklığı sabit 23°C’de tutulmaktadır. Sıvı haldeki girdi mamul ve analizde kullanılan Etanolün de sıvı yoğunlukları ölçülebilmektedir.
detay →
TGA
TGA
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır. TGA cihazı ile sıcaklığa bağlı olarak %kütle kaybı tespit edilmektedir. Test numunelerinde ARGE çalışmaları için veri elde edilmesinde ve nem, uçuculuk, bozunma, safsızlık miktarı tespitinde kullanılmaktadır.
detay →
ENGLISH
ARGE
ARGE DEPARTMANI

ARGE

MFI Test Cihazı
MFI Test Cihazı
Belirlenen test parametrelerine göre granül formunda olan girdi ve son mamullerin kütlesel eriyik akış indeksi değerleri ölçülmektedir. Ek olarak hacimsel akış indeksi değeri de ölçülebilmektedir. 50-450 °C sıcaklıkları arasında Time ve Position ayarında analizler yapılabilmektedir.
detay →
ETUV
ETUV
Etüvlerin maksimum çalışma sıcaklığı 250°C dir. Mevcut etüvlerimizde ortam sıcaklığının sabit olması gereken ısıl yaşlandırma, yağ dayanımı, hidrokarbon dayanım testi, boyutsal karalılık ve HOTSET testleri gerçekleştirilmektedir. Diğer etüvde ise cam malzeme kurutma amaçlı kullanılmaktadır.
detay →
Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı
Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı
ISO 527,ASTM D 1938 ve BS 6469-99.1 test standartları doğrultusunda Granül formundaki şahit numunelerden laboratuvar boyutlu ekstrüder ile ISO 60811 standardı kapsamında istenilen kalınlık aralıklarında şerit numuneleri hazırlanmaktadır. Mukavemet testleri gerçekleştirilmektedir. Şerit numuneleri kesme kalıpları ile Pnömatik presten test numunelerinden mukavemet ve yırtılma testleri yapılmaktadır.
detay →
Dikey Yanma Test Kabini
Dikey Yanma Test Kabini
UL 94 Dikey yanma test standardına göre şerit numunelerinden hazırlanan test numunelerinin yanma testleri yapılmaktadır. Test numunesinde yanmanın ilerlemesi ve yanma damlalarının olup olmadığı kontrol edilir.
detay →
Kül Fırını
Kül Fırını
Girdi ve son mamullerin % Dolgu tespiti için kül testleri yapılmaktadır. Girdi mamullerin kimyasal yapısında bağlı olarak test sıcaklığı ve süresi değişmektedir. %Dolgu tespitinde sabit tartıma getirilmiş olan seramik krozeler kullanılmaktadır.
detay →
LOI Test Cihazı
LOI Test Cihazı
ASTM D 2863 standardında belirtilen boyutlarda hazırlanan test numuneleri numune haznesine yerleştirilir. Standart kapsamında belirtilen alev boyu ve tutma süresi sonrası test numunesinin yanması için gerekli minimum oksijen konsantrasyonu belirlenmektedir.
detay →
Tane Boyutu Analiz Cihazı
Tane Boyutu Analiz Cihazı
ISO 13310 standardı doğrultusunda her toz girdi mamul için oluşturulmuş test metotlarıyla tane boyutu dağılım analizleri yapılmaktadır. Cihaz hacimsel dağılım, sayısal dağılım ve yüzey alanı dağılımı ölçümü yapabilir.Lazer difraksiyonu tekniği ile 10 nm - 3500 µm boyut aralığındaki partiküllerin dağılımını ölçer. D(10),D(50),D(90),D(97) ve 2 µm altı(%) olmak üzere toz girdi mamullerin birçok fiziksel özellikleri ölçülebilmektedir.
detay →
FTIR
FTIR
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde organik veya inorganik bileşiklerin 7800-350 cm-1 dalgasayısı aralığında karakterize edilmesinde kullanılmaktadır. Mevcut kütüphanede her maddenin spektrumu kaydedilir. Karşılaştırma ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır. Girdi mamullerin TDS verilerinde spesifik olarak belirttiği % içerikleri tespit edilmektedir.
detay →
DSC
DSC
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır. Test numunesinin erime sıcaklığı, ısıl bozunma sıcaklığı gibi parametreler ile karakteristik özellikleri tespit edilmektedir. Maksimum test sıcaklığını seçerken numunenin parlama ve alevlenme sıcaklıkları dikkate alınmaktadır.
detay →
Nem Test Cihazı
Nem Test Cihazı
Girdi ve son mamullerin yüzde veya ppm cinsinden nem değerleri tespit edilmektedir. Test numunesinin beklenilen nem değeri yüksek ise cihazın vakum yapabilmesi için daha düşük miktarlarda numuneler ile ölçüm yapılır. Ölçüm doğruluğunu yüksek tutabilmek için periyodik olarak nem tutucu kimyasal değişimi, kalibrasyonu ve vakum işlemi yapılır.
detay →
Yoğunluk Test Cihazı
Yoğunluk Test Cihazı
Granül formunda olan girdi ve son mamullerin ASTM 792 standardına göre spesifik yoğunlukları tespit edilmektedir. Yoğunluk analizlerinin 23°C sıcaklıkta yapılması gerektiği için ortam sıcaklığı sabit 23°C’de tutulmaktadır. Sıvı haldeki girdi mamul ve analizde kullanılan Etanolün de sıvı yoğunlukları ölçülebilmektedir.
detay →
TGA
TGA
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır. TGA cihazı ile sıcaklığa bağlı olarak %kütle kaybı tespit edilmektedir. Test numunelerinde ARGE çalışmaları için veri elde edilmesinde ve nem, uçuculuk, bozunma, safsızlık miktarı tespitinde kullanılmaktadır.
detay →
ENGLISH
ARGE
ARGE DEPARTMANI

ARGE

MFI Test Cihazı
MFI Test Cihazı
Belirlenen test parametrelerine göre granül formunda olan girdi ve son mamullerin kütlesel eriyik akış indeksi değerleri ölçülmektedir. Ek olarak hacimsel akış indeksi değeri de ölçülebilmektedir. 50-450 °C sıcaklıkları arasında Time ve Position ayarında analizler yapılabilmektedir.
detay →
ETUV
ETUV
Etüvlerin maksimum çalışma sıcaklığı 250°C dir. Mevcut etüvlerimizde ortam sıcaklığının sabit olması gereken ısıl yaşlandırma, yağ dayanımı, hidrokarbon dayanım testi, boyutsal karalılık ve HOTSET testleri gerçekleştirilmektedir. Diğer etüvde ise cam malzeme kurutma amaçlı kullanılmaktadır.
detay →
Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı
Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı
ISO 527,ASTM D 1938 ve BS 6469-99.1 test standartları doğrultusunda Granül formundaki şahit numunelerden laboratuvar boyutlu ekstrüder ile ISO 60811 standardı kapsamında istenilen kalınlık aralıklarında şerit numuneleri hazırlanmaktadır. Mukavemet testleri gerçekleştirilmektedir. Şerit numuneleri kesme kalıpları ile Pnömatik presten test numunelerinden mukavemet ve yırtılma testleri yapılmaktadır.
detay →
Dikey Yanma Test Kabini
Dikey Yanma Test Kabini
UL 94 Dikey yanma test standardına göre şerit numunelerinden hazırlanan test numunelerinin yanma testleri yapılmaktadır. Test numunesinde yanmanın ilerlemesi ve yanma damlalarının olup olmadığı kontrol edilir.
detay →
Kül Fırını
Kül Fırını
Girdi ve son mamullerin % Dolgu tespiti için kül testleri yapılmaktadır. Girdi mamullerin kimyasal yapısında bağlı olarak test sıcaklığı ve süresi değişmektedir. %Dolgu tespitinde sabit tartıma getirilmiş olan seramik krozeler kullanılmaktadır.
detay →
LOI Test Cihazı
LOI Test Cihazı
ASTM D 2863 standardında belirtilen boyutlarda hazırlanan test numuneleri numune haznesine yerleştirilir. Standart kapsamında belirtilen alev boyu ve tutma süresi sonrası test numunesinin yanması için gerekli minimum oksijen konsantrasyonu belirlenmektedir.
detay →
Tane Boyutu Analiz Cihazı
Tane Boyutu Analiz Cihazı
ISO 13310 standardı doğrultusunda her toz girdi mamul için oluşturulmuş test metotlarıyla tane boyutu dağılım analizleri yapılmaktadır. Cihaz hacimsel dağılım, sayısal dağılım ve yüzey alanı dağılımı ölçümü yapabilir.Lazer difraksiyonu tekniği ile 10 nm - 3500 µm boyut aralığındaki partiküllerin dağılımını ölçer. D(10),D(50),D(90),D(97) ve 2 µm altı(%) olmak üzere toz girdi mamullerin birçok fiziksel özellikleri ölçülebilmektedir.
detay →
FTIR
FTIR
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde organik veya inorganik bileşiklerin 7800-350 cm-1 dalgasayısı aralığında karakterize edilmesinde kullanılmaktadır. Mevcut kütüphanede her maddenin spektrumu kaydedilir. Karşılaştırma ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır. Girdi mamullerin TDS verilerinde spesifik olarak belirttiği % içerikleri tespit edilmektedir.
detay →
DSC
DSC
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır. Test numunesinin erime sıcaklığı, ısıl bozunma sıcaklığı gibi parametreler ile karakteristik özellikleri tespit edilmektedir. Maksimum test sıcaklığını seçerken numunenin parlama ve alevlenme sıcaklıkları dikkate alınmaktadır.
detay →
Nem Test Cihazı
Nem Test Cihazı
Girdi ve son mamullerin yüzde veya ppm cinsinden nem değerleri tespit edilmektedir. Test numunesinin beklenilen nem değeri yüksek ise cihazın vakum yapabilmesi için daha düşük miktarlarda numuneler ile ölçüm yapılır. Ölçüm doğruluğunu yüksek tutabilmek için periyodik olarak nem tutucu kimyasal değişimi, kalibrasyonu ve vakum işlemi yapılır.
detay →
Yoğunluk Test Cihazı
Yoğunluk Test Cihazı
Granül formunda olan girdi ve son mamullerin ASTM 792 standardına göre spesifik yoğunlukları tespit edilmektedir. Yoğunluk analizlerinin 23°C sıcaklıkta yapılması gerektiği için ortam sıcaklığı sabit 23°C’de tutulmaktadır. Sıvı haldeki girdi mamul ve analizde kullanılan Etanolün de sıvı yoğunlukları ölçülebilmektedir.
detay →
TGA
TGA
ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır. TGA cihazı ile sıcaklığa bağlı olarak %kütle kaybı tespit edilmektedir. Test numunelerinde ARGE çalışmaları için veri elde edilmesinde ve nem, uçuculuk, bozunma, safsızlık miktarı tespitinde kullanılmaktadır.
detay →