ARGE DEPARTMANI

ARGE DEPARTMANI

ARGE DEPARTMANI Başta inşaat sektörü olmak üzere, Üstyapı ve ulaştırma projeleri, HES (hidroelektrik), JES (jeotermal), RES (rüzgar), GES (güneş) enerji santrallerinin bulunduğu enerji sektöründe, iletişim ve haberleşme sektöründe kullanılan kablolar için HFFR ve polimer bileşenli yarı mamul üretiminin yanı sıra, sektöre yönelik en son gelişmeleri takip ederek Ar-Ge hizmeti sunmaktadır.ARGE Labaratuvar Test Cihazları


Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı

ISO 527,ASTM D 1938 ve BS 6469-99.1 test standartları doğrultusunda Granül formundaki şahit numunelerden laboratuvar boyutlu ekstrüder ile ISO 60811 standardı kapsamında istenilen kalınlık aralıklarında şerit numuneleri hazırlanmaktadır. Mukavemet testleri gerçekleştirilmektedir. Şerit numuneleri kesme kalıpları ile Pnömatik presten test numunelerinden mukavemet ve yırtılma testleri yapılmaktadır.


Tane Boyutu

ISO 13310 standardı doğrultusunda her toz girdi mamul için oluşturulmuş test metotlarıyla tane boyutu dağılım analizleri yapılmaktadır.
Cihaz hacimsel dağılım, sayısal dağılım ve yüzey alanı dağılımı ölçümü yapabilir.Lazer difraksiyonu tekniği ile 10 nm - 3500 µm boyut aralığındaki partiküllerin dağılımını ölçer.
D(10),D(50),D(90),D(97) ve 2 µm altı(%) olmak üzere toz girdi mamullerin birçok fiziksel özellikleri ölçülebilmektedir.Yoğunluk

Granül formunda olan girdi ve son mamullerin ASTM 792 standardına göre spesifik yoğunlukları tespit edilmektedir.
Yoğunluk analizlerinin 23°C sıcaklıkta yapılması gerektiği için ortam sıcaklığı sabit 23°C’de tutulmaktadır.
Sıvı haldeki girdi mamul ve analizde kullanılan Etanolün de sıvı yoğunlukları ölçülebilmektedir.MFI

Belirlenen test parametrelerine göre granül formunda olan girdi ve son mamullerin kütlesel eriyik akış indeksi değerleri ölçülmektedir.

Ek olarak hacimsel akış indeksi değeri de ölçülebilmektedir.
50-450 °C sıcaklıkları arasında Time ve Position ayarında analizler yapılabilmektedir.Nem

Girdi ve son mamullerin yüzde veya ppm cinsinden nem değerleri tespit edilmektedir.

Test numunesinin beklenilen nem değeri yüksek ise cihazın vakum yapabilmesi için daha düşük miktarlarda numuneler ile ölçüm yapılır.
Ölçüm doğruluğunu yüksek tutabilmek için periyodik olarak nem tutucu kimyasal değişimi, kalibrasyonu ve vakum işlemi yapılır.Kül Fırını

Girdi ve son mamullerin % Dolgu tespiti için kül testleri yapılmaktadır.

Girdi mamullerin kimyasal yapısında bağlı olarak test sıcaklığı ve süresi değişmektedir.
%Dolgu tespitinde sabit tartıma getirilmiş olan seramik krozeler kullanılmaktadır.LOI

ASTM D 2863 standardında belirtilen boyutlarda hazırlanan test numuneleri numune haznesine yerleştirilir.

Standart kapsamında belirtilen alev boyu ve tutma süresi sonrası test numunesinin yanması için gerekli minimum oksijen konsantrasyonu belirlenmektedir.Dikey Yanma Test Kabini

UL 94 Dikey yanma test standardına göre şerit numunelerinden hazırlanan test numunelerinin yanma testleri yapılmaktadır.

Test numunesinde yanmanın ilerlemesi ve yanma damlalarının olup olmadığı kontrol edilir.DSC

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır.

Test numunesinin erime sıcaklığı, ısıl bozunma sıcaklığı gibi parametreler ile karakteristik özellikleri tespit edilmektedir.

Maksimum test sıcaklığını seçerken numunenin parlama ve alevlenme sıcaklıkları dikkate alınmaktadır.TGA

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır.

TGA cihazı ile sıcaklığa bağlı olarak %kütle kaybı tespit edilmektedir.

Test numunelerinde ARGE çalışmaları için veri elde edilmesinde ve nem, uçuculuk, bozunma, safsızlık miktarı tespitinde kullanılmaktadır.FTIR

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde organik veya inorganik bileşiklerin 7800-350 cm-1 dalgasayısı aralığında karakterize edilmesinde kullanılmaktadır.

Mevcut kütüphanede her maddenin spektrumu kaydedilir. Karşılaştırma ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır.

Girdi mamullerin TDS verilerinde spesifik olarak belirttiği % içerikleri tespit edilmektedir.ETUV

Etüvlerin maksimum çalışma sıcaklığı 250°C dir. Mevcut etüvlerimizde ortam sıcaklığının sabit olması gereken ısıl yaşlandırma, yağ dayanımı, hidrokarbon dayanım testi, boyutsal karalılık ve HOTSET testleri gerçekleştirilmektedir. Diğer etüvde ise cam malzeme kurutma amaçlı kullanılmaktadır.


ENGLISH
ARGE DEPARTMANI

ARGE DEPARTMANI

ARGE DEPARTMANI Başta inşaat sektörü olmak üzere, Üstyapı ve ulaştırma projeleri, HES (hidroelektrik), JES (jeotermal), RES (rüzgar), GES (güneş) enerji santrallerinin bulunduğu enerji sektöründe, iletişim ve haberleşme sektöründe kullanılan kablolar için HFFR ve polimer bileşenli yarı mamul üretiminin yanı sıra, sektöre yönelik en son gelişmeleri takip ederek Ar-Ge hizmeti sunmaktadır.ARGE Labaratuvar Test Cihazları


Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı

ISO 527,ASTM D 1938 ve BS 6469-99.1 test standartları doğrultusunda Granül formundaki şahit numunelerden laboratuvar boyutlu ekstrüder ile ISO 60811 standardı kapsamında istenilen kalınlık aralıklarında şerit numuneleri hazırlanmaktadır. Mukavemet testleri gerçekleştirilmektedir. Şerit numuneleri kesme kalıpları ile Pnömatik presten test numunelerinden mukavemet ve yırtılma testleri yapılmaktadır.


Tane Boyutu

ISO 13310 standardı doğrultusunda her toz girdi mamul için oluşturulmuş test metotlarıyla tane boyutu dağılım analizleri yapılmaktadır.
Cihaz hacimsel dağılım, sayısal dağılım ve yüzey alanı dağılımı ölçümü yapabilir.Lazer difraksiyonu tekniği ile 10 nm - 3500 µm boyut aralığındaki partiküllerin dağılımını ölçer.
D(10),D(50),D(90),D(97) ve 2 µm altı(%) olmak üzere toz girdi mamullerin birçok fiziksel özellikleri ölçülebilmektedir.Yoğunluk

Granül formunda olan girdi ve son mamullerin ASTM 792 standardına göre spesifik yoğunlukları tespit edilmektedir.
Yoğunluk analizlerinin 23°C sıcaklıkta yapılması gerektiği için ortam sıcaklığı sabit 23°C’de tutulmaktadır.
Sıvı haldeki girdi mamul ve analizde kullanılan Etanolün de sıvı yoğunlukları ölçülebilmektedir.MFI

Belirlenen test parametrelerine göre granül formunda olan girdi ve son mamullerin kütlesel eriyik akış indeksi değerleri ölçülmektedir.

Ek olarak hacimsel akış indeksi değeri de ölçülebilmektedir.
50-450 °C sıcaklıkları arasında Time ve Position ayarında analizler yapılabilmektedir.Nem

Girdi ve son mamullerin yüzde veya ppm cinsinden nem değerleri tespit edilmektedir.

Test numunesinin beklenilen nem değeri yüksek ise cihazın vakum yapabilmesi için daha düşük miktarlarda numuneler ile ölçüm yapılır.
Ölçüm doğruluğunu yüksek tutabilmek için periyodik olarak nem tutucu kimyasal değişimi, kalibrasyonu ve vakum işlemi yapılır.Kül Fırını

Girdi ve son mamullerin % Dolgu tespiti için kül testleri yapılmaktadır.

Girdi mamullerin kimyasal yapısında bağlı olarak test sıcaklığı ve süresi değişmektedir.
%Dolgu tespitinde sabit tartıma getirilmiş olan seramik krozeler kullanılmaktadır.LOI

ASTM D 2863 standardında belirtilen boyutlarda hazırlanan test numuneleri numune haznesine yerleştirilir.

Standart kapsamında belirtilen alev boyu ve tutma süresi sonrası test numunesinin yanması için gerekli minimum oksijen konsantrasyonu belirlenmektedir.Dikey Yanma Test Kabini

UL 94 Dikey yanma test standardına göre şerit numunelerinden hazırlanan test numunelerinin yanma testleri yapılmaktadır.

Test numunesinde yanmanın ilerlemesi ve yanma damlalarının olup olmadığı kontrol edilir.DSC

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır.

Test numunesinin erime sıcaklığı, ısıl bozunma sıcaklığı gibi parametreler ile karakteristik özellikleri tespit edilmektedir.

Maksimum test sıcaklığını seçerken numunenin parlama ve alevlenme sıcaklıkları dikkate alınmaktadır.TGA

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır.

TGA cihazı ile sıcaklığa bağlı olarak %kütle kaybı tespit edilmektedir.

Test numunelerinde ARGE çalışmaları için veri elde edilmesinde ve nem, uçuculuk, bozunma, safsızlık miktarı tespitinde kullanılmaktadır.FTIR

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde organik veya inorganik bileşiklerin 7800-350 cm-1 dalgasayısı aralığında karakterize edilmesinde kullanılmaktadır.

Mevcut kütüphanede her maddenin spektrumu kaydedilir. Karşılaştırma ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır.

Girdi mamullerin TDS verilerinde spesifik olarak belirttiği % içerikleri tespit edilmektedir.ETUV

Etüvlerin maksimum çalışma sıcaklığı 250°C dir. Mevcut etüvlerimizde ortam sıcaklığının sabit olması gereken ısıl yaşlandırma, yağ dayanımı, hidrokarbon dayanım testi, boyutsal karalılık ve HOTSET testleri gerçekleştirilmektedir. Diğer etüvde ise cam malzeme kurutma amaçlı kullanılmaktadır.


ENGLISH
ARGE DEPARTMANI

ARGE DEPARTMANI

ARGE DEPARTMANI Başta inşaat sektörü olmak üzere, Üstyapı ve ulaştırma projeleri, HES (hidroelektrik), JES (jeotermal), RES (rüzgar), GES (güneş) enerji santrallerinin bulunduğu enerji sektöründe, iletişim ve haberleşme sektöründe kullanılan kablolar için HFFR ve polimer bileşenli yarı mamul üretiminin yanı sıra, sektöre yönelik en son gelişmeleri takip ederek Ar-Ge hizmeti sunmaktadır.ARGE Labaratuvar Test Cihazları


Çekme Yırtılma ve Uzama Test Cihazı

ISO 527,ASTM D 1938 ve BS 6469-99.1 test standartları doğrultusunda Granül formundaki şahit numunelerden laboratuvar boyutlu ekstrüder ile ISO 60811 standardı kapsamında istenilen kalınlık aralıklarında şerit numuneleri hazırlanmaktadır. Mukavemet testleri gerçekleştirilmektedir. Şerit numuneleri kesme kalıpları ile Pnömatik presten test numunelerinden mukavemet ve yırtılma testleri yapılmaktadır.


Tane Boyutu

ISO 13310 standardı doğrultusunda her toz girdi mamul için oluşturulmuş test metotlarıyla tane boyutu dağılım analizleri yapılmaktadır.
Cihaz hacimsel dağılım, sayısal dağılım ve yüzey alanı dağılımı ölçümü yapabilir.Lazer difraksiyonu tekniği ile 10 nm - 3500 µm boyut aralığındaki partiküllerin dağılımını ölçer.
D(10),D(50),D(90),D(97) ve 2 µm altı(%) olmak üzere toz girdi mamullerin birçok fiziksel özellikleri ölçülebilmektedir.Yoğunluk

Granül formunda olan girdi ve son mamullerin ASTM 792 standardına göre spesifik yoğunlukları tespit edilmektedir.
Yoğunluk analizlerinin 23°C sıcaklıkta yapılması gerektiği için ortam sıcaklığı sabit 23°C’de tutulmaktadır.
Sıvı haldeki girdi mamul ve analizde kullanılan Etanolün de sıvı yoğunlukları ölçülebilmektedir.MFI

Belirlenen test parametrelerine göre granül formunda olan girdi ve son mamullerin kütlesel eriyik akış indeksi değerleri ölçülmektedir.

Ek olarak hacimsel akış indeksi değeri de ölçülebilmektedir.
50-450 °C sıcaklıkları arasında Time ve Position ayarında analizler yapılabilmektedir.Nem

Girdi ve son mamullerin yüzde veya ppm cinsinden nem değerleri tespit edilmektedir.

Test numunesinin beklenilen nem değeri yüksek ise cihazın vakum yapabilmesi için daha düşük miktarlarda numuneler ile ölçüm yapılır.
Ölçüm doğruluğunu yüksek tutabilmek için periyodik olarak nem tutucu kimyasal değişimi, kalibrasyonu ve vakum işlemi yapılır.Kül Fırını

Girdi ve son mamullerin % Dolgu tespiti için kül testleri yapılmaktadır.

Girdi mamullerin kimyasal yapısında bağlı olarak test sıcaklığı ve süresi değişmektedir.
%Dolgu tespitinde sabit tartıma getirilmiş olan seramik krozeler kullanılmaktadır.LOI

ASTM D 2863 standardında belirtilen boyutlarda hazırlanan test numuneleri numune haznesine yerleştirilir.

Standart kapsamında belirtilen alev boyu ve tutma süresi sonrası test numunesinin yanması için gerekli minimum oksijen konsantrasyonu belirlenmektedir.Dikey Yanma Test Kabini

UL 94 Dikey yanma test standardına göre şerit numunelerinden hazırlanan test numunelerinin yanma testleri yapılmaktadır.

Test numunesinde yanmanın ilerlemesi ve yanma damlalarının olup olmadığı kontrol edilir.DSC

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır.

Test numunesinin erime sıcaklığı, ısıl bozunma sıcaklığı gibi parametreler ile karakteristik özellikleri tespit edilmektedir.

Maksimum test sıcaklığını seçerken numunenin parlama ve alevlenme sıcaklıkları dikkate alınmaktadır.TGA

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır.

TGA cihazı ile sıcaklığa bağlı olarak %kütle kaybı tespit edilmektedir.

Test numunelerinde ARGE çalışmaları için veri elde edilmesinde ve nem, uçuculuk, bozunma, safsızlık miktarı tespitinde kullanılmaktadır.FTIR

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde organik veya inorganik bileşiklerin 7800-350 cm-1 dalgasayısı aralığında karakterize edilmesinde kullanılmaktadır.

Mevcut kütüphanede her maddenin spektrumu kaydedilir. Karşılaştırma ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır.

Girdi mamullerin TDS verilerinde spesifik olarak belirttiği % içerikleri tespit edilmektedir.ETUV

Etüvlerin maksimum çalışma sıcaklığı 250°C dir. Mevcut etüvlerimizde ortam sıcaklığının sabit olması gereken ısıl yaşlandırma, yağ dayanımı, hidrokarbon dayanım testi, boyutsal karalılık ve HOTSET testleri gerçekleştirilmektedir. Diğer etüvde ise cam malzeme kurutma amaçlı kullanılmaktadır.